© 2018 Wielka Uczta Warszawska!

RODO

25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych („RODO”) i w związku z tym chcemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Tematyka informacji, jakie będziemy do Państwa wysyłać będzie pozostawać w bezpośrednim związku z Państwa aktywnościami zawodowymi lub obszarem, w nawiązaniu do którego Państwa dane zostały nam wcześniej przekazane.
W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać usunięcia danych z naszej bazy danych wysyłając e-mail zwrotny o treści „Nie” lub równoważnej.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Slow Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, NIP 118-19-86-843, Regon 141765510 („Administrator”).
2. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej na adres e-mail info@grupaslow.pl
b. pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do celów redagowania, przygotowywania, tworzenia i publikowania materiałów prasowych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych.
8. Masz prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
9. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.